CỬA HÀNG GIÒ CHẢ TUYẾT - CUNG CẤP SỈ LẺ chả tép , chả đòn huế , chả cua  , chả chiên , nem nướng , cá chép bách hoa....

CỬA HÀNG GIÒ CHẢ TUYẾT - CUNG CẤP SỈ LẺ chả tép , chả đòn huế , chả cua , chả chiên , nem nướng , cá chép bách hoa....

     CHUYÊN SỈ VÀ LẺ : CÁC MẶT HÀNG     THỊT NGUỘI GIÒ LỤA                                 ...
BẢNG GIÁ HÀNG XIÊN VIÊN - CUNG CẤP SỈ LẺ

BẢNG GIÁ HÀNG XIÊN VIÊN - CUNG CẤP SỈ LẺ

CHUYÊN SỈ VÀ LẺ : CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM  
BẢNG GIÁ GIÒ CHẢ  - CUNG CẤP SỈ LẺ

BẢNG GIÁ GIÒ CHẢ - CUNG CẤP SỈ LẺ

CHUYÊN SỈ VÀ LẺ : CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM  
BẢNG GIÁ CHẢ CUA , CHẢ TÔM - CUNG CẤP GIÁ SỈ LẺ

BẢNG GIÁ CHẢ CUA , CHẢ TÔM - CUNG CẤP GIÁ SỈ LẺ

CHUYÊN SỈ VÀ LẺ : CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
BẢNG GIÁ CHẢ CUA HUẾ ( MỌC CUA ) - MỌC CÁ CUNG CẤP SỈ LẺ

BẢNG GIÁ CHẢ CUA HUẾ ( MỌC CUA ) - MỌC CÁ CUNG CẤP SỈ LẺ

CHUYÊN SỈ VÀ LẺ : CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM
BẢNG GIÁ GIÒ THỦ , GIÒ BÌ , XÀO , GIÒ TAI XÔNG KHÓI

BẢNG GIÁ GIÒ THỦ , GIÒ BÌ , XÀO , GIÒ TAI XÔNG KHÓI

CHUYÊN SỈ VÀ LẺ : CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM  
BẢNG GIÁ CHẢ CÁ , QUẾ , CHIÊN - CUNG CẤP SỈ LẺ

BẢNG GIÁ CHẢ CÁ , QUẾ , CHIÊN - CUNG CẤP SỈ LẺ

CHUYÊN SỈ VÀ LẺ : CÁC MẶT HÀNG    
BẢNG GIÁ GIÒ SỐNG ( MỌC ) - CUNG CẤP SỈ LẺ

BẢNG GIÁ GIÒ SỐNG ( MỌC ) - CUNG CẤP SỈ LẺ

CHUYÊN SỈ VÀ LẺ : CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM  

Facebook

0903658721 330 Bùi Hữu Nghĩa, P2, Bình Thạnh, Tp.HCM