GIÒ CHẢ

GIÒ CHẢ

Sắp xếp: Hiển thị:

GIÒ GÀ NGON

160.000₫

LẠP VỊT

240.000₫

JAMBON

150.000₫ 160.000₫

JAMBON VUÔNG NGON

150.000₫ 160.000₫

GIÒ THỦ

150.000₫ 160.000₫

GIÒ THỦ NGON

162.000₫ 180.000₫

LẠP XƯỞNG CỤT NGON

150.000₫ 160.000₫

GIÒ LỤA

131.000₫ 140.000₫

GIÒ LỤA LOẠI 2

150.000₫ 160.000₫

GIÒ LỤA NGON

162.000₫ 180.000₫

popup

Số lượng:

Tổng tiền: