XÚC XÍCH XÔNG KHÓI

95,000đ 100,000đ

BÒ VIÊN NGON

125,000đ 130,000đ

NEM BÌ THƯỜNG

Liên hệ

NEM NƯỚNG TÁI

Liên hệ

THỊT NƯỚNG

Liên hệ

GIÒ BÒ NGON

Liên hệ

JAMBON SẮT LÁT

Liên hệ

NEM HUẾ

110,000đ

TRÉ HUẾ

180,000đ

THANH CUA 250G

Liên hệ

CHẢ GIẢ TÔM

Liên hệ

MỘC CUA ĐỎ

Liên hệ

GIÒ BÌ

Liên hệ

GIÒ THỦ NGON

Liên hệ

PATE ĐẶC BIÊT

Liên hệ

MỘC VIÊN NGON

Liên hệ

CHẢ CHIÊN NGON

Liên hệ

GIÒ GÀ

Liên hệ

JAMBON

Liên hệ

CHẢ CUA

Liên hệ

GIÒ THỦ XÀO

Liên hệ

GIÒ THỦ

120,000đ

CÁ VIÊN NGON

Liên hệ

CÁ VIÊN

Liên hệ

GIÒ THỦ NGON

140,000đ

GIÒ BÒ NGON

Liên hệ

NEM NƯỚNG NGON

Liên hệ

NEM NƯỚNG

Liên hệ

GIÒ BÒ

Liên hệ

GIÒ LỤA

Liên hệ

NEM HỘP

Liên hệ

GIÒ LỤA

Liên hệ

NEM HUẾ NGON

160,000đ

GIÒ THỦ

120,000đ

GIÒ LỤA

Liên hệ

NEM LÁ

Liên hệ

TRÉ HUẾ

Liên hệ

PATE

Liên hệ

CHẢ TÔM

160,000đ

NEM NƯỚNG

Liên hệ

CHẢ TÉP LỚN

Liên hệ

CHẢ TÉP NHỎ

Liên hệ

MỘC CUA 1

Liên hệ

JAMBON CÂY

Liên hệ

JAMBON 1

Liên hệ

DA BAO MỠ

Liên hệ

JAMBON NẠC

Liên hệ

DA BAO CẮT LÁT

Liên hệ

JAMBON CẮT LÁT

Liên hệ

CHẢ CUA 2

Liên hệ

GIÒ BÊ 3 CHỈ

Liên hệ

GIÒ ME NGHỆ AN

Liên hệ

JAMBON ĐỎ

Liên hệ

GIÒ THỦ ÉP

Liên hệ

GIÒ LỤA NGON

Liên hệ

XÚC XÍCH TỎI

Liên hệ

CHẢ TÔM TÍT

150,000đ

MAI GHẸ

55,000đ

HÁ CẢO HỘP

Liên hệ

CÁ CỐM XANH

Liên hệ

NEM HỘP 1

Liên hệ

CHẢ QUẾ NGON

Liên hệ

XÍU MẠI VIÊN

Liên hệ

GIÒ LỤA 120

Liên hệ

Chả Quế Ống

Liên hệ

Chả Giò

Liên hệ

Khô Bò

Liên hệ

Xúc Xích Chiên

Liên hệ

Giò Bò

Liên hệ

Khô Mực

Liên hệ

GIÒ BÒ NGON

Liên hệ

NEM BÌ

Liên hệ

GIÒ THỦ ÉP

90,000đ

GIÒ LỤA NGON

Liên hệ

CHẢ GIẢ TÔM

Liên hệ

MỘC CUA ĐỎ

Liên hệ

MỘC HEO NGON

Liên hệ

GIÒ SỐNG

Liên hệ

LỤA DÂY CAM

Liên hệ

JAMBON SẮT LÁT

Liên hệ

DA BAO SẮT LÁT

Liên hệ

DA BAO ĐỎ CTY

Liên hệ

THANH CUA 250G

Liên hệ

NEM BÌ THƯỜNG

Liên hệ

THỊT NƯỚNG

Liên hệ

GIÒ BÒ NGON

Liên hệ

ĐỒ CHUA

Liên hệ

BÌ SỢI

55,000đ

NEM TÁI NGON

Liên hệ

TÉP SẤY

Liên hệ

DA BAO CÂY

Liên hệ

NEM NƯỚNG

Liên hệ

HÀNH PHI

Liên hệ

HÀNH PHI

Liên hệ

CHẢ TÉP NGON

Liên hệ

CHẢ TÉP LỚN

Liên hệ

XÚC XÍCH BANGER

Liên hệ

DA BAO TRẮNG

Liên hệ

CHẢ TÔM TÍT

150,000đ

MAI GHẸ

55,000đ

NEM CUA BỂ

Liên hệ

CHẢ ỐC

140,000đ

MỘC CUA ĐỎ

Liên hệ

TÔM VIÊN

Liên hệ

BÒ VIÊN

Liên hệ

TRÉ HUẾ NGON

Liên hệ

XÚC XÍCH ĐỨC

Liên hệ

VĨ GÀ NHỎ

Liên hệ

VĨ GÀ LỚN

Liên hệ

DA BAO SẮT

Liên hệ

CHẢ LỤA

160,000đ

JAMBON NẠC

Liên hệ

DA BAO CẮT LÁT

Liên hệ

JAMBON CẮT LÁT

Liên hệ

DA BAO TRẮNG 1

Liên hệ

MỘC CUA 1

Liên hệ

CHẢ CUA 2

Liên hệ

BÁNH CHƯNG

Liên hệ

DA BAO NGON 1

Liên hệ

TRỨNG CÚT VĨ

Liên hệ

BÁNH CHƯNG 15K

Liên hệ

LẠP XƯỞNG 1

Liên hệ

GIÒ BÌ NGON

Liên hệ

GIÒ XÀO NGON

Liên hệ

GIÒ BÊ CUỘN

Liên hệ

CHẢ TÉP BÒ

Liên hệ

KHÔ BÒ CỤC

650,000đ

KHÔ BÒ SỢI

130,000đ

MỰC TẨM

Liên hệ

MỰC TẨM

Liên hệ

MỰC TẨM

Liên hệ

MỰC XÉ SỢI

350,000đ

KHÔ CÁ SẶC

Liên hệ

KHÔ CÁ SẶC

Liên hệ

KHÔ CÁ LÓC

Liên hệ

KHÔ MỰC

Liên hệ

KHÔ MỰC

Liên hệ

KHÔ MỰC

Liên hệ

CHẢ QUẾ

125,000đ

MỘC CUA SÔNG

130,000đ

MAI GHẸ KHAY

55,000đ

BÒ VIÊN GÂN

220,000đ

TÔM ĐÂT CÀ MAU

1,000,000đ

NEM BÌ 1KG

55,000đ

BÁNH CHƯNG

Liên hệ

PATE THƯỜNG

60,000đ

DA BAO

140,000đ

NEM NƯỚNG

90,000đ

GIÒ THỦ XÀO

180,000đ

MỘC CUA 90

90,000đ

GIÒ BÊ GÂN

200,000đ

GIÒ XÀO

180,000đ

GIẤY LỊCH

14,000đ

ĐŨA TRE

Liên hệ

TĂM GIẤY

10,000đ

TÔ XỐP

55,000đ

BAO NYLON 15 x 26

Liên hệ

CÁ 3 CÔ GÁI

140,000đ

GIÒ SỐNG

85,000đ

KHÔ HEO TỎI

350,000đ

HÀNH PHI NGON

95,000đ

CÁ SEA CROWN

95,000đ

CÁ LY LY

85,000đ

PATE THỊT

85,000đ

PATE GAN NGON

85,000đ

TÔM VIÊN

60,000đ

NEM NƯỚNG

90,000đ

GIÒ LỤA

120,000đ

NEM HUẾ NGON

150,000đ

CHẢ CUA HUẾ

150,000đ

MỌC NEM HUẾ

100,000đ

CHẢ CUA NGON

120,000đ

CÁ VIÊN

50,000đ

XÚC XÍCH

70,000đ

CÁ VIÊN HÚT

47,000đ

RĂNG MỰC

170,000đ

LẠP VỊT

280,000đ

CHẢ CUA HUẾ

150,000đ

GIÒ BÊ GÂN

200,000đ

JAMBON VUÔNG

150,000đ

GIÒ THỦ XÀO

180,000đ

DỒI SỤN

140,000đ

RĂNG MỰC 1KG

170,000đ

CHẢ ỐC

140,000đ

FOMAI QUE

50,000đ

HÁ CẢO

38,000đ

CÁ SỐT CAM

55,000đ

CÁ CỐM XANH

50,000đ

TÔM VIÊN

60,000đ

THỊT CUA BỘ

120,000đ

DA BAO TRẮNG

125,000đ

JAMBON VUÔNG

150,000đ

CÁ VIÊN

60,000đ

CÁ VIÊN NGON

70,000đ

KHÔ HEO TỎI

350,000đ

TIÊU XAY 100G

14,000đ

MUỐI HỘT

8,000đ

NEM HỘP

18,000đ

GIÒ BÒ HÚT

120,000đ

MUỐI HỘT

8,000đ

MUỐI BỌT

Liên hệ

MUỐI SẤY

8,000đ

NEM HUẾ

110,000đ

CHA LUA ỐNG

120,000đ

TRÉ

170,000đ

BÒ VIÊN

100,000đ

GIÒ BÒ

120,000đ

NEM CHUA

100,000đ

DA BAO ĐỎ

125,000đ

NEM CHUA NGON

150,000đ

GIÒ THỦ

140,000đ

DA BAO ĐỎ

125,000đ

MỌC CUA

150,000đ

TRÉ

170,000đ

NEM BÌ 200G

55,000đ

NEM HUẾ NGON

160,000đ

DA BAO TRẮNG

125,000đ

GIÒ BÊ GÂN

200,000đ

GIÒ BÊ GÂN

200,000đ

GIÒ BÊ NẠC

220,000đ

DA BAO MỠ

100,000đ

JAMBON DA

110,000đ

JAMBON XAY

120,000đ

DA BAO TRẮNG

125,000đ

DA BAO

125,000đ

CHẢ BÒ

120,000đ

GIÒ THỦ ÉP

90,000đ

NEM CUA BỂ

150,000đ

DA BAO ĐỎ

125,000đ

MỌC HEO NGON

150,000đ

GIÒ SỐNG BÒ

150,000đ

LỤA DÂY TÍM

180,000đ

TÉP BÒ NGON

70,000đ

TÉP LỚN

22,000đ

NEM NƯỚNG

135,000đ

ĐÒN HEO NGON

100,000đ

GIÒ BÌ

90,000đ

GIÒ LỤA

140,000đ

RĂNG MỰC

170,000đ

GIÒ BÌ ÉP

90,000đ

LẠP VỊT

280,000đ

MỌC HEO NGON

120,000đ

DA BAO ĐỎ

125,000đ

GIÒ BÌ

90,000đ

GIÒ SỐNG

105,000đ

FOMAI QUE 500G

50,000đ

MỌC CÁ BASA

60,000đ

XÍU MẠI

48,000đ

CÁ VIÊN

60,000đ

HEO VIÊN

70,000đ

CHẢ ỐC

70,000đ

CUA VIÊN

90,000đ

NEM CUA BỂ

75,000đ

PATE GAN NGON

85,000đ

BÌ SỢI 1

65,000đ

BƠ TRỨNG

42,000đ

GIÒ SỐNG

85,000đ

NEM HUẾ

110,000đ

NEM HUẾ NGON

160,000đ

GIÒ BÒ NGON

180,000đ

TRÉ HUẾ

180,000đ

NEM CUA BỂ

75,000đ

LỤA DÂY LÁT

160,000đ

DA BAO ĐỎ

125,000đ

TRÉ HUẾ

180,000đ

CHẢ TÔM

130,000đ

DA BAO ĐỎ

125,000đ

CHẢ TÉP BÒ

30,000đ

NEM CUA BỂ

115,000đ

CHẢ CUA 90

90,000đ

NEM CUA BỀ

150,000đ

Facebook